Logo

Projekta gaita siltumavota efektivitātes uzlabošanai katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā.

Datums: 14.09.2019.

Projekta gaita siltumavota efektivitātes uzlabošanai katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā.

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/17/A/020 īstenošanu, lai nomainītu nolietoto Ausekļa ielas katlumājas siltumavotu uz jaunu, efektīvu 2,5 MW tehnoloģiju.

Darbs pie rekonstruējamās katlumājas un tehnoloģiju projektēšanas sāksies 2018.g nogalē, būvdarbu uzsākšana paredzēta 2019.g rudens pusē un būvdarbu pabeigšana līdz 2020.g. vidum.

Pašlaik Kocēnu novada būvvaldē iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, lai saņemtu būvatļauju un varētu ķerties klāt pie tehniskā projekta izstrādes un demontāžas darbiem. Būvprojekts saskaņots ar apkārtējo zemju īpašniekiem un valsts vides dienestu. Ņemot vērā, ka objekts saistīts ar paaugstinātu drošības risku, pēc tehniskā projekta izstrādes un pirms darbu uzsākšanas, to nodosim uz tehnisko ekspertīzi, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas visas ar drošību un ekspluatāciju saistītās prasības.Uz augšu