Logo

Projekta gaita centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošanā Rūjienā

Datums: 14.09.2019.

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 īstenošanu, lai nomainītu nolietotās siltumtrases Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā un šajās ēkās izbūvētu siltummezglus. Kā projekta otra aktivitāte ir Ausekļu ielas 5 katlu mājas lokā izbūvēt jaunu siltumtrasi uz Brīvības ielas 17; 19; 19A ēkām un šo ēku siltummezglus.

Pašlaik norit aktīvi būvdarbi Rīgas ielas 67 katlu mājas loka trasei, lai jau oktobra sākumā klientiem nodrošinātu siltumapgādi pa atjaunoto siltumtrasi. Teritorijas un brauktuvju atjaunošana noritēs vēl visu oktobri. Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus trasei, tādejādi ieekonomējot kurināmo un elektroenerģiju.

Būvdarbi pie Ausekļa ielas 5 katlu mājas siltumtrases vēl nav uzsākti – jo, kā prioritārais darbs ir Rīgas ielas 67 katlu mājas trases izbūve līdz apkures sezonas sākumam. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti oktobra sākumā.


Uz augšu