Logo

Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

Datums: 08.10.2020.

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis
Projekta noslēgums: 2020.gada III ceturksnis
Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro
Plānotie rezultāti:
Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;
Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;
Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;
Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;
Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;
Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Paveiktie darbi uz 2020.gada 08.oktobri:
Kopš 2020/2021.gada septembra vidus uzsāktās apkures sezonas jaunās iekārtas darbojas teicami. Iekārtas darbojas pilnīgi automātiskā režīmā, pašlaik norit optimālāko režīmu iestatīšana efektīvai siltumenerģijas ražošanas darbībai, kuru mērķis ir samazināt šķeldas patēriņu un elektroenerģijas samazinājumu siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas pārdales procesā.
Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” un Rūjienas pilsētas iedzīvotājiem šis ir nozīmīgākais pēdējo desmitgadu projekts pilsētā komunālās darbības jomā un paldies visām iesaistītajām organizācijām par kopējo sadarbību.

Uz augšu