Logo

Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļu ielā 5, Rūjienā

Datums: 22.05.2018.

Patlaban uzņēmums ir identificējis problēmu, kuras risināšana uzskatāma par prioritāru: Ausekļu ielas k/m siltumavots ir nolietots un strādā neefektīvi ar zemu lietderību.

PSIA “Rūjienas Siltums”, ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros par projektu – “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļu ielā 5, Rūjienā”. Uzsākot šo projektu uzņēmums ir izvirzījis mērķi: uzlabot siltumavota efektivitāti, rekonstruējot šķeldas katlu māju Ausekļu ielā 5 un uzstādot jaunu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju, kas paredz atjaunojamo energoresursu (šķeldas) izmantošanu kā kurināmo. Realizējot projektu atbilstoši izvirzītajam mērķim, ilgtermiņā tiks nodrošināta vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldas – izmantošana. Tāpat, kā tas izriet no identificētās problēmas risināšanas alternatīvu analīzes, šī mērķa īstenošana ļaus ievērojami uzlabot energoefektivitātes rādītājus, samazinot kā kurināmo, tā elektroenerģijas patēriņu.

Uz augšu