Logo

Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Rūjienas pilsētā

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 12.oktobra sēdi ir apstiprināti jauni Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2022.gada 15.oktobra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 94,17 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Siltumenerģijas pakalpojumu tarifs Naukšēnos, katlu mājas "Siltums" klientiem

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra sēdi ir apstiprināti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Domes sēdes lēmums nosaka, ka jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi stājas spēkā no 2022.gada 01.novembra.
Nosakot šādu siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu: 98,65 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). 


Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojuma tarifs Rūjienas apvienībā no 2022.gada 01.decembra

Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra sēdē ar lēmumu (lēmums Nr.715 (protokols Nr.22, 27.§)) “Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunus Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2022.gada 28.jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes apstiprinātais  (lēmums Nr.465 (protokols Nr.14, 13.§)) ūdens un kanalizācijas tarifs. Tarifs tiek grozīts pamatojoties uz straujo elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

No 2022.gada 01.decembra noteikti šādi Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,40 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,50 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 3,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojuma tarifs Mazsalacas apvienībā pēc uzņēmuma reorganizācijas netiek mainīts

No 2023.gada 01.februāra Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" uzsāka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā nemainot pakalpojuma tarifus:
  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,98 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,16 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 4.14 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).


Sniegto maksas pakalpojuma cenas klientiem no 2023.gada 01.maija Rūjienas un Mazsalacas apvienībās


Maksas pakalpojuma cenas klientiem par ūdens piegādi no 2023.gada 30.maija Rūjienas un Mazsalacas apvienību teritorijās
Izcenojumi

Maksas pakalpojuma cenas klientiem par ūdens izsniegsanu no 2023.gada 16.jūnija Rūjienas un Mazsalacas apvienību teritorijās

Hidrants

Uz augšu