Logo

Iespēja pieslēgties pie izbūvētajām ūdenssaimniecības komunikācijām

Datums: 08.06.2021.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. 

Jāatgādina, ka pilsētas ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai, taču pievada izbūve līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem. Nekustamo īpašumu pieslēgšanai projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas atzariem vispirms jāsaņem Pašvaldības SIA «Rūjienas siltums» tehniskie noteikumi. Tikai pēc tam, kad dokumentācija sakārtota, var veikt pievada izbūvi savā īpašumā un ar «Rūjienas siltumu» noslēgts līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu. PSIA “Rūjienas siltums” neprasa nekādu samaksu par pakalpojuma pieslēgšanu pie ūdenssaimniecības komunikācijām.  Mēs klientam bez maksas izsniedzam tehniskos noteikumus, kuros norādīta pieslēguma vieta – atzars pie īpašuma robežas. Faktiski, ja mājas īpašnieks pats no pieslēguma punkta līdz mājai ir spējīgs izrakt aptuveni ~1,5 metrus dziļu tranšeju, kur ievietot caurules, tad izmaksas ir vien cauruļu cena.

Tas pats attiecas uz atsevišķiem gadījumiem, kad esam fiksējuši, ka pievads līdz mājai ir izbūvēts, taču īpašnieks nav vērsies PSIA «Rūjienas siltums», lai noslēgtu abonenta līgumu un tādējādi norēķinātos par attiecīgo pakalpojumu atbilstoši apstiprinātajam tarifam,». Visiem klientiem šie noteikumi ir vienādi un klientiem, kuri godīgi norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem nav jānorēķinās par klientiem, kuri pakalpojumu izmanto bez pakalpojuma līguma.
«Mūsu mērķis nav sodīt īpašniekus, bet gan panākt, lai jaunais pieslēgums būtu izbūvēts atbilstoši prasībām un klients par pakalpojumu noslēgtu līgumu.»
Informāciju par pieslēgšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt Pašvaldības SIA «Rūjienas siltums» birojā vai pa tālruni +371 28611943. 

Aicinu Jūs izmantot šo iespēju un pieslēgties pie izbūvētajām ūdenssaimniecības komunikācijām. Ja rodas kādi jautājumi droši zvaniet vai rakstiet epastu.

Ar cieņu
Gints Vēveris
Pašvaldības SIA ”Rūjienas siltums” valdes loceklis

Uz augšu