Logo

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
PVN Reģ.Nr. LV44103023807
Faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
Banka: Swedbank AS, Kods HABALV22
Konts LV14HABA0551003612821
Banka: SEB banka AS, kods UNLALV2X
Konts LV48UNLA0050000443568
Banka: Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X
Konts: LV81RIKO0000083975039

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Valdes priekšsēdētājs

Gints Vēveris

28611943

vadiba@rujienassiltums.lv

Valdes locekle Rita Lizuma

29395788

vadiba.ukn@rujienassiltums.lv

Klientu apkalpošanas speciālists Sandra Upīte

28310604

info@rujienassiltums.lv

Grāmatvedība

29390031

gramatvediba@rujienassiltums.lv

Juriskonsults/iepirkuma speciālists

Dana Alpeusa

28310604

ligumi@rujienassiltums.lv

Ūdensapgādes nodaļas vadītājs

Edgars Skuja

26605489

ukn@rujienassiltums.lv

Siltumapgādes nodaļas vadītājs

Andris Rakeckis

26690717

san@rujienassiltums.lv

 
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu plīsumiem un avārijām zvanīt pa tālruni: 26605489
Par siltumapgādes tīklu plīsumiem un avārijām zvanīt pa tālruni: 26690717


Uz augšu