Logo

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV4240
PVN Reģ.Nr. LV44103023807
Faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV4240

Banka: Swedbank AS, Kods HABALV22
Konts LV14HABA0551003612821
Banka: SEB banka AS, kods UNLALV2X
Konts LV48UNLA0050000443568
Banka: Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X
Konts: LV25NDEA0000083975039

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Valdes loceklis

Gints Vēveris

28611943

gints.veveris@rujienassiltums.lv

Galvenā grāmatvede

Inese Alksne

29334600

gramatvediba@rujienassiltums.lv

Lietvede

Asenizācijas pakalpojumu pieteikšana

Ieva Lūsīte

28310604

info@rujienassiltums.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs

Māris Skuja

26483029

info@rujienassiltums.lv

Siltumapgādes nodaļas vadītājs

Raivis Beitiņš

26194147

raivis.beitins@rujienassiltums.lv


Struktūrvienības nosaukums

Adrese

Tālrunis

Katlu māja

Ausekļa iela 5

29196916

Kontaktu forma

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks nodoti apstrādei rujienassiltums.lv administrācijai komunikācijas nolūkā
Uz augšu