Logo

Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

Datums: 19.09.2020.

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.
Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis
Projekta noslēgums: 2020.gada III ceturksnis
Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro
Plānotie rezultāti:
Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;
Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;
Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;
Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;
Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;
Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Paveiktie darbi uz 2020.gada 19.septembri:
Pilnībā pabeigti būvdarbi un testa režīmā palaistas uzstādītās iekārtas.
2020.gada 17.septembrī Kocēnu novada būvvalde veica objekta apsekošanu un veica būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Objekta apsekošanā piedalījās Kocēnu novada būvvalde, pasūtītājs, atbildīgie būvuzraugi un būvuzņēmējs. Līdz ar to katlu mājas rekonstrukcijas darbi noslēgušies. Iekārtas uzstādītas un katlu māja nodota ekspluatācijā.
Katlu mājā jaunās apkures sistēmas darbojas, norit pirms apkures sezonas sagatavošanās darbi, iekārtu pārbaudes un vienlaicīgi norit siltuma piegāde iedzīvotājiem.
Saistībā ar to, ka iekārtas darbosies testa režīmā iespējami īslaicīgi centralizētās siltumapgāde padeves pārtraukumi, kas saistīti ar katlu mājas darbības režīmu testēšanu. Īpašumos kuros dažādu iemeslu dēļ iztukšoti siltumapgādes tīkli, lūdzam tos uzpildīt un veikt siltumapgādes sistēmas atgaisošanu. Jauno 2020/2021.gada apkures sezonu nav plānots pārtraukt līdz 2021.gada maijam.

Uz augšu